Kerek féreg szimmetria


Az állati többsejtűség eredete[ szerkesztés ] A többsejtű állatok kialakulására számos elmélet született. Ezek jó része ma csak történeti jelentőségű Papp pp. Amőboid hipotézis[ szerkesztés ] Eszerint az első többsejtű állatok tengerfenék-lakó amőboid alakokból létrejött plasmodiumok voltak.

A radiális szimmetriájú alakok például Cnidaria ilyenekből vezethetők le. Ennek az elméletnek az egyik variánsa, hogy a kiindulási alak egy kerek féreg szimmetria szerveződés nélküli, sokmagvú alak volt, az ún. Kerek féreg szimmetria az elméletnek számos súlyos hiánya és ellentmondása van, ezért megcáfoltnak tekinthető.

kerek féreg szimmetria mit hívnak a kis férgek

kerek féreg szimmetria Ilyen ellenérvek: kerek féreg szimmetria egysejtűeknél nemcsak az ún. Nem magyarázza meg ez az elmélet sem azt, hogy hogyan jön létre a soksejtű szerveződés a plasmodiumból, sem pedig azt, hogy hogyan jöhet létre egy bilaterális szimmetriájú test a szimmetria nélküli plasmoidból.

Ennek az elméletnek két fontos támaszának tűnt a Ciliata -k organellumainak és a Turbellaria -k örvényférgek belső szerveződésének bizonyos felületes hasonlósága, illetőleg az az elterjedt felfogás, hogy az örvényférgek parenchyma -szövete syncytialis jellegű.

Ez az elmélet is számos ponton tévesnek bizonyult, mivel helytelen előfeltételezéseken alapult. Először: az Opalina -félék nem állnak kapcsolatban a csillósokkalhiszen szaporodási-egyedfejlődési ciklusuk teljesen más.

Organellumaik felépítése és elhelyezkedése is legfeljebb analóg lehet a soksejtűek szerveinek kialakulásával, homológia köztük nincs.

Végül: elektronmikroszkópos vizsgálatok megcáfolták azt a sokáig elterjedt nézetet, hogy a Turbellaria parenchyma szövete syncytialis jellegű volna, ehelyett azok sejtes szerkezetét bizonyították be.

Ezzel a cellularizációs hipotézis utolsó érve víz eltávolító gyógyszerek a testből megdőlt. Sejttelep- cormus- hipotézis[ szerkesztés ] Egyszerű magyarázat, amely sejtfonalas illetve sejtlemezes algák mintájára vezeti le a soksejtű állatok létrejöttét.

Előnye, hogy ténylegesen meglévő szervezetekből indul ki; hátránya, hogy csupán leírja azt, ami megvan de nem az állatvilágban!

A csigák morfológiája

Telepes Flagellata-hipotézis[ szerkesztés ] A legelterjedtebb magyarázat, amely telepes Flagellata -k valamely típusát tekinti a többsejtűség kiindulásának. Itt is két további fő lehetőségre lehet gondolni. Az egyik az, hogy ez az ostoros sejtkolónia lemezszerű, aljzaton mozgó test volt.

Ennek két eltérő funkciójú sejtrétege alakulhatott ki, a mai Placozoa -hoz hasonlóan. Ennek az elgondolásnak a hiánya, hogy nem magyarázza meg a sejtlemez kialakulásának a módját. Ha a sejtlemez elsődleges volna, akkor a zigóta első osztódásainak is már egy síkban kellene történniük. Erre a többsejtű állatok körében nem ismerünk példát. A másik nehézség abból adódik, hogy az ősi többsejtű csoportokban általános, szabadon úszó lárvaalak eredetére sem ad magyarázatot.

Ennek ugyanis a sejtlemez-test elsődlegessége esetén másodlagosan kellett volna kialakulnia, holott az egyedfejlődés menetéből éppen annak ellenkezőjére lehet gondolni. A másik vélemény szerint az elsődleges kiindulási alak a szabadon úszó pelágikus sejtkolónia. Ennek a modellje az egyik kerek féreg szimmetria szerint egy Volvox -szerű gömbkolónia, amelyben megfigyelhető az ivari és a szomatikus sejtek differenciálódása is.

Nincs azonban jele a csíralemezek kialakulásának és a további differenciálódásnak. Nem találunk a Volvox -kolóniáknál semmilyen olyan morfológiai jelleget sem, amely a többsejtű állatok jellegeivel kapcsolatba hozható volna.

Ilyen okok miatt már régóta a galléros-ostoros kolónia az, amelyet leginkább a többsejtűség kialakulásának kezdeti stádiumával kapcsolatba hoznak. Ez esetben is további magyarázatra szorul azonban a csíralemezek kialakulása és a szöveti szerveződés, amelyre további elméleteket dolgoztak ki.

Kerek féreg szimmetria indul ki, hogy a hólyagcsírának megfelelő hipotetikus lény, a blastaca vegetatív pólusa a gasztrocoel betüremkedik, ezáltal emésztőüreg gasztrocoel alakul ki, a sejten belüli emésztést sejten kívüli váltja fel.

kerek féreg szimmetria

Ez a stádium a gastraea. Elsődlegesnek az invaginációs, betűrődéses gasztrulációt tartja, s az így létrejövő alak radialis szimmetriáját és pelágikus, szabadon úszó életmódját. Haeckel szerint az animális póluson történő rögzüléssel, szesszilizációval jön létre a gastraea-ból a szintén radiális szimmetriájú csalánozó polip-alakja. Ez az elmélet a polip-gastrocoel gastralis tasakjaiból vezeti le a cölóma kialakulását.

Mecsnyikov-féle Fagocitella-hipotézis[ szerkesztés ] Kiinduló feltételezése az, hogy kerek féreg szimmetria invaginációs gasztrulaképződés másodlagos az inmigrációs gasztrulációval szemben. Mint a fagocitózis felfedezője, Mecsnyikov rámutatott arra is, hogy a mozgékony fagocitákkal való emésztés ősibb, mint a gasztrocoelben történő sejten kívüli emésztés.

Eszerint tehát először egy fagocita-sejtekkel részleges kitöltött blastula jön létre, az ősszáj megnyílása másodlagosan történik. Ennek az elméletnek a korszerűsített változatát Ivanov orosz embriológus dolgozta ki, aki szerint a kiindulási alak egy galléros-ostoros kolónia lehetett.

Ez a kolónia fagocita módon táplálkozott.

Magyarra átültette és kibővítette: Dr. Gelei József Mit értsünk férgen? Mely állatokat sorozzunk a férgek állatkörébe?

A továbbiakban védő-mozgó kinoblaszt és emésztő funkciójú fagocitoblast két sejtréteg alakult ki. Egy korábbi fagocitella-stádiumból vezeti le a szivacsok kialakulását, amikor a fagocitoblaszt amőboid sejtjei kívülre kerültek, a kinoblaszt-ból pedig az üregrendszer alakult ki.

Evolúciós mintázatok, makroevolúció Az állatok leszármazási fája Bármely jelleg eredetének és evolúciójának megértéséhez szükséges a filogenetikai viszonyok ismerete.

Ennek a logikus levezetésnek egyetlen komoly gyengéje az ősszáj-ősbélüreg probléma megoldatlansága. Ha ugyanis a fagocitoblaszt-sejtek zárt blasztula-üreg belsejébe vándorolnak, akkor nem látható, hogyan jutnak táplálékhoz és hogyan fejtik ki emésztő funkciójukat.

Ezért a legfőbb nehézség itt is az ősszáj kialakulásának magyarázata. Ennek ventrális epithelje extracelluláris emésztésre képes, tehát megfelelhet annak a sejtrétegnek, amelyből az entoderma levezethető. A planuloid-hipotézis[ szerkesztés ] Kombinálja a Haeckel-féle gastraea és a Mecsnyikov-féle fagocitella hipotézist.

Az egyrétegű, radiálszimmetrikus blastaea-ból indul ki. A sejten belüli, fagocita-típusú emésztést tartja elsődlegesnek. A kerek féreg szimmetria planuloid alakká való átalakulás ez a szivacsok és a csalánozók lárvális alakjának felel meg immigrációval történik.

Ezáltal a blasztocöl először teljesen kitöltődik sterrogastrula ill. Megmarad az elsődleges sejten belüli emésztés, mivel e stádiumban még nincs gastrocoel és gastroporus. A másodlagosan szesszilissé váló szivacsok, és elsődlegesen radiális szimmetriájú csalánozók ahol a pelágikus medúza-alak az elsődlegesen ivaros alak és az elsődlegesen acoel laposférgek is ebből a planuloid a jelenlegi lárvalakokkal jól egyező alakból vezethetők le.

A jelentősebb új kutatók zöme Beklemisev, Hyman, Ivanov, Reissinger stb.

  • Emberi férgek megelőzése és kezelése
  • Aszcariasis fejlődési ciklus tünetei
  • Cephalopoda Fejlábúak, lábasfejűek, polipok vagy tintahalak Héj Héjuk — az összes többi puhatestűtől eltérően — nyolc lemezből áll, ami az ősi szelvényezettség nyomát őrzi.
  • A paraziták tünetei az emberi test kezelésében

A legjelentősebb módosítás az ún. Porifera-planuloid-hipotézis: Porifera-planuloid-hipotézis[ szerkesztés ] Ez a hipotézis a galléros-ostoros kolóniából vezeti le az ivaros planuloid alakot, amelynek szesszilizációból a szivacsok; inmigrációs gasztrulájának bélcsírájának terminális ősszáj-képződésével pedig a valódi szövetes állatok jöttek létre.

Ez jelenleg a legtökéletesebb magyarázat a soksejtű állatok létrejöttére.

Kerek férgek paraziták

A kezdetek Proterozoikum [ szerkesztés ] A prekambriumi fejlődés menete DNS-rokonsági fok alapján A Proterozoikum megnevezés — ma már tudjuk — nem megfelelő. Jelentése: állatok előtti, miközben parazita rákfélék kezelése bizonyosra vehetjük, hogy a heterotróf szervezetek nem sokkal kerek féreg szimmetria autotrófok után megjelentek.

Minden földi élet közös eredetre vezethető vissza, az élet kialakulásához vezető eseménysor valószínűleg több mint négymilliárd éve kezdődött. A Föld akkoriban csupán néhány százmillió éves volt, felszínét nagyrészt tenger borította. Rendkívül barátságtalan hely lehetett igen erős ibolyántúli sugárzással, heves elektromos viharokkal, állandó vulkánkitörésekkel és olyan légkörrel, amelyből szinte teljesen hiányzott az oxigén, viszont annál több volt benne a metán, a hidrogén és az ammónia.

Az óceán — mely akár a teljes földfelszínt is beboríthatta — már a prekambriumban életnek adott otthont. Az élet kialakulásának pontos menete ismeretlen — s ma már nem is modellezhető igazán, hiszen a korabeli Föld viszonyainak csak kevés elemét ismerhetjük. Az élet kezdetére vonatkozó elfogadott tudományos elmélet szerint az ősi Földön megtalálható szervetlen anyagokból spontán módon keletkezett, kerek féreg szimmetria szerves molekulákkal kezdődött minden.

Arra, hogy mindez miként mehetett végbe, elsőként Stanley Miller és Harold Urey szolgált jó működő elmélettel az es évek elején a chicagói egyetemen végzett híres kísérleteikkel.

határozza meg az aschelminthes t

Laboratóriumukban a négymilliárd évvel ezelőtti Föld viszonyait szimuláló körülmények között sikerült olyan szerves építőköveket létrehozniuk, amelyek mindegyik élőlényben megtalálhatók. Valószínű, hogy az első sejtek ilyenfajta molekulák egyesülésével alakultak ki.

Leginkább a mai anaerob baktériumokhoz hasonlíthattak; bizonyos grönlandi kőzetekben felfedezett legelső nyomaik azt jelzik, hogy több mint 3,5 milliárd éve alakultak ki. A Föld legrégebbi ismert kőzetei 3,8 milliárd évesek SpitzbergákGrönland.

Annyi bizonyos, hogy az ősóceánban ott kavargott az élet valamennyi fontos építőeleme, az egyszerű vízmolekulától a bonyolult aminosavakig. Az első ismert, kerek féreg szimmetria élő szervezetek mintegy millió évesek 3,2 milliárd — tehát maga az élet ennél biztosan régebbi, hiszen nem várható el, hogy éppen a legkorábbi életjelenséget találjuk meg —, néhány százmillió évvel az első kratonok, a földkéreg lehűlése utáni.

Brehm: Az állatok világa / Általános jellemzés

Ebből az is következik, hogy a Föld adott körülményei között nagyon hamar jelent meg az élet. Valamennyi ma és kerek féreg szimmetria élt szervezet egyetlen makroevolúciós lépés eredménye. Ennek bizonyítéka, hogy a baktériumoktól az emberig minden élőlény génjei ugyanabból a DNS-ből állnak, melyek viszont kizárólag 2 bázispár variációi.

A DNS egyszer alakult ki, s az élet minden formája ide vezethető vissza. Az eredeti kép a forráshivatkozásban jelölt oldalon tekinthető meg korlátlan nagyításban Az élet fogalmának meghatározása is nehéz feladat.

Egyetlen olyan definitórikus meghatározás van, amely minden szempontból kielégítő és elég általános ahhoz, hogy ne zárjon ki semmilyen lehetséges életformát: az élet az egyetlen gyógyszer mindenféle parazita ember számára folyamat a Világegyetemben, amelynek során az Univerzum entrópiája folyamatosan és konzekvens módon, külső behatások nélkül is csökken.

Eltekinthetünk az első RNS-replikátoroktól, amelyek bár másolódnak, sőt kerek féreg szimmetria is képesek, gyakorlatilag csak molekuláris szinten értelmezhetők a DNS és a fehérjeburok megjelenéséig.

Ugyanakkor mivel a DNS önmagában nem más, mint egy fehérjerecept, a fehérjeburok megjelenése szükségszerűnek tűnik. A koacervátum ma is élő sejtmag nélküli élőlényektől mindössze annyiban kerek féreg szimmetria, hogy kerek féreg szimmetria volt sejtfala sem, amely a fehérjecseppet fizikailag elválasztotta volna a külvilágtól.

A fejlődés egyik következő szakasza a sejtfal megjelenése lett.

A sejtfal igen fontos mérföldkő. A kerek féreg szimmetria bár tudtak szaporodni és anyagcserét folytatni, meglehetősen sérülékenyek lehettek. A fehérjecsomót át- és összefogó fal — amely azonban kétrétegű lipid-membrán lévén képes az anyagcsere lebonyolítására — viszonylag hamar létrejött. Azonban még ezelőtt más fontos tulajdonságoknak is meg kellett jelenniük, ami közvetve jelzi, micsoda formagazdagság jellemezhette a korai sejtfal nélküli élőlényeket.

Ez pedig a sejtszervecskék megjelenése. A mitokondrium, a színtestek, a Golgi-készülék és egyéb kiegészítő szervek kerek féreg szimmetria megkönnyítették az energiatárolást és egyáltalán az életfunkciókat, hogy a szervezettebb sejtek a mai napig sem tudják őket nélkülözni, újabbak pedig azóta sem jelentek meg. A színtestekkel nem rendelkezők például kénytelenek szerves anyagokkal táplálkozni, mert a szervetlent képtelenek feldolgozni ezeket hívjuk állati szervezeteknek.

hogyan lehet megszabadulni a parfüm parazitáktól Ocelle platyhelminthes

A színtestek hiánya olyan mértékű táplálkozási problémákat okozott, amelyeknek nagy szelekciós nyomása az állati szervezetek gyors és szerteágazó fejlődéséhez vezetett. A növényi szervezeteknek például nincs szükségük aktív helyváltoztató képességre, az állati szervezeteknél viszont a táplálék felkeresése jelentős evolúciós változásokat eredményezett a soksejtűek között. Azok a növényi szervezetek, amelyek például vörös színtesteket használnak a napfény elfogására, a megmaradt zöld színtesteiket az energia előállítására használják, vagyis azok sem tűntek el, csak funkciót váltottak.

Általános jellemzés

Az egysejtűek az energiatermelés és az általános felépítés terén sokkal nagyobb variációs skálával rendelkeznek, mint a növényi és állati szervezetek. A sejtszervecskék elterjedését ma úgy képzelik el, hogy ezek eredetileg önálló élőlények voltak, melyek afféle szimbiózisba léptek a DNS-koacervátummal.

Az organellumoknak a sejtszervecskék gyűjtőneve saját DNS-ük van — amely minden élőlényben meglehetősen egységes és ősi kerek féreg szimmetria —, és külön kettős hártya veszi körül őket a sejtben. Az organellumok a váltivarú élőlényeknél csak anyaági úton terjednek tovább, mivel a hímivarsejtek sosem tartalmaznak ilyent, és az embrió a teljes organellum-készletét az anyjától örökli.

Az organellumok önállóan, a sejtmagtól függetlenül osztódnak.

Az állatok evolúciója

Eredetileg talán táplálékul szolgáltak a csak a szervesanyag hasznosítására képes DNS-koacervátum számára, talán csak egyszerű összetapadásról kerek féreg szimmetria szó. A koacervátum sejtfalának hiánya mindenesetre elősegíthette a folyamatot. Hasonló lehetett az eset, mint amikor megjelentek az első telepes egysejtűek, majd az álszövetesek, és a valódi szövetekkel rendelkezők.

A telepes egysejtűek számára még csak a nagy tömeg jelentett némi előnyt. Ezt fejlesztették tovább akkor, mikor egyes egyedek feladták önállóságukat, és munkamegosztást alakítottak ki. A munkamegosztásból pedig szövetszerveződés lett, és az egysejtű lényből valódi többsejtű lett. Máshonnan közelítve a kérdést, a zuzmók olyan magas szintű szimbiózist fejlesztettek ki, hogy nehéz a két különálló élőlényt egymástól egyáltalán a felismerés szintjén elválasztani.

Ezek sokkal összetettebb szervezetek a DNS-koacervátumnál, és azt mutatja, hogy a szimbiotikus evolúció a két teljesen önálló és független úton kialakult szervezetet gyakorlatilag eggyé tudja tenni. A sejtmag nélküliek Archaeobacteriales törzse képviseli azt a legősibb csoportot, melyet ma még tanulmányozni lehet.

Jellemző rájuk, hogy energiájukat anaerob folyamatokkal nyerik azaz nincs szükségük oxigénre. A Methanobacteria osztályuk például metánlégző.

kerek féreg szimmetria

A Thermoacidofilia osztály nyolc nemzetsége tíz fajt foglal magában, melyek szinte kizárólag hőforrások közelében élnek, és az ott fellelhető, dús ásványanyag-tartalom képzi táplálékukat pl. Egyes tulajdonságok több alkalommal is megjelenhettek az evolúció folyamán, de mindig más és más formában.

Így például a Halobacteriales néhány faja kerek féreg szimmetria a többi növényhez hasonlóan szintén közvetlenül a napfényből nyeri az energiát, de nem zöld színtestek révén, hanem egy különleges fehérje segítségével, mely a napfény hatására magasabb energiaállapotba kerül.

E tény talán azt mutatja, hogy a napfény hasznosítására egyes élőhelyeken egyes populációkban különösen erős evolúciós nyomás vezetett, hiszen kerek féreg szimmetria vörös- és zöld színtestek mellett egy teljesen más jellegű megoldás is megszületett. Mindenesetre a szóban forgó fehérje vagy sokkal későbbi fejlemény, vagy sokkal kevésbé hatékony energia-átalakító, mint a színtestek, hiszen az utóbbiak jóval elterjedtebbek.

Ivaros szaporodás[ szerkesztés ] Az állatvilág rokonsági körei A sejtek szaporodásának első formája az ivartalan szaporodás volt: a sejtek egyszerűen két udódsejtté osztódtak, amint azt az egysejtű élőlényeknél még ma is megfigyelhetjük.

Számtalan többsejtű élőlény például a szivacsok és egyes férgek képes a bimbózással való ivartalan szaporodásra, illetve arra, hogy testi sejtekből vagy szövetekből regenerálódjon. Egyes többsejtűek a szűznemzést gyakorolják, amelynek során az utódok megtermékenyítetlen petékből jönnek világra.

Az ivartalan szaporodás révén az egyedszám gyorsan növekedhet, ám az egyedek genetikailag szinte teljesen azonosak. Az kerek féreg szimmetria fejlődése kezdetben igen lassú volt. Az osztódással szaporodó procarioták sejtmag nélküliek és eucarioták sejtmagvasok előtt kevés lehetőség volt evolúciós lépések megtételére. Ám mintegy 1,5 milliárd évvel ezelőtt az eucariotáknál megjelent az ivaros szaporodás.

Ennek lényege tulajdonképpen csak annyi, hogy az osztódáskor keletkező haploid kromoszómakészlet nem építi magát vissza diploiddá, hanem egy másik haploidot fog be, s annak kromoszómáival egészíti ki a maga fél-készletét. A sima osztódáskor az anyasejt dupla méretűvé hízik, megkettőzi kromoszómáit, majd a két teljes kromoszómakészlettel rendelkező kerek féreg szimmetria fél lefűződik. Az ivaros szaporodáskor az anyasejt nem egészíti ki a fél kromoszómakészletet, hanem azt egy másik sejtből származó fél készlet teljesíti ki.

Ennek jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A kétneműség valószínűleg véletlen makroevolúciós lépéssel jött létre: osztódási, másolási hiba léphetett fel, amelynek ad hoc javítási módszere egy hasonlóan sérült másik fél felhasználása volt.

A kóros szaporodási mód végül jobbnak bizonyult az eredeti egészségesnél, mivel nagyobb lehetőség adódott az alkalmazkodásra. A kétneműség kialakulásától számítva alig több, mint félmilliárd év alatt az evolúció eljutott az űrbelűek kialakulásáig. Az űrbelűek már valódi szövetekkel rendelkeznek, és aktív helyváltoztatásra képesek — a többsejtűek között elsőként. Az ivaros szaporodás mindenesetre nem rögzült kizárólagos módon, még egészen magas szervezettségű szinteken is létezik ivartalan.

Az ivaros szaporodás jelentőségét az a tény mutatja, hogy kétmilliárd évnél is hosszabb idő kellett ennek megjelenéséhez, és az azóta eltelt másfél milliárd év evolúciós szempontból sokkal jelentősebb, mint a megelőző. Csak az ivaros szaporodásra is helminták emberben gyógyszerek csoportok alkotnak egyáltalán teleptestű élőlényeket, kerek féreg szimmetria bonyolultabb testfelépítésekről már nem is beszélve.

Az ivaros szaporodású lények esetében bizonyos mértékű pazarlás lépett fel az információhordozók terén, hiszen a haploid ivarsejt önmagában is elegendő a szülősejt reprodukálásához, amit néhány szűznemzéssel is szaporodni képes, egyébként váltivarú faj is bizonyít.

emberi szöveti paraziták

A másik készlet mintegy feleslegesnek tűnik. Egy lény helyett kettő szükségeltetik az utódhoz, ami rengeteg bonyodalmat okoz. Mindezt csak a változatosság és változékonyság képessége kárpótolja. Úgy tűnik, a váltivarúság afféle evolúciós mellékutcának indult, de főiránnyá vált. Az utód ugyanis az örökléstani törvényszerűségek által meghatározott módon viselheti mindkét szülő tulajdonságait, és mégsem azonos azok összegével.